Forum

Temat: Z dawnej prasy
Autor:Sympatyk
Data:2016-05-10 10:03:00

Treść:„20 maja 1935 r. poniedziałek Pożar lasu w leśnictwie Radunin /-/ W rejonie nadleśnictwa Waliły w oddziale leśnictwa Radunin gm. Szudziałowo wybuchł pożar, który uszkodził 80 % młodego lasu sosnowego na przestrzeni 10 ha Straty na razie nieustalone. Przyczyny pożaru na razie nieustalone: istnieje przypuszczenie, że powstał wskutek zaprószenia przez przejeżdżającą kolejkę tartaku państwowego Waliły. W akcji ratowniczej brało udział około 200 osób”

 

Autor:Sympatyk
Data:2016-05-16 22:51:00

Treść:1936 Białostocki Dziennik Wojewódzki -Jan Zarzecki, zamieszkały we wsi Radunin, pow. sokólskiego, zgubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU Grodno.

 

Autor:Sympatyk
Data:2016-05-12 12:27:00

Treść:Białostocki Dziennik Wojewódzki 1950 r. Orzeczenie Starosty Powiatowego Sokólskiego w sprawie przejęcia na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR. Wieś Radunin – Lisowski Włodzimierz – 1,5 ha gruntu, ¼ domu i chlew. Martonik Józef – 2,5 ha gruntu, ½ domu, ½ chlewa i ½ stodoły. Łaguszyn Bazyli – 1,4 ha gruntu.

 

Autor:sympatyk
Data:2016-05-10 21:06:00

Treść:Białostocki Dziennik Wojewódzki Nr 16 –5 września 1929 r. W Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach Dyrektor Lasów Państwowych w czerwcu 1929 r. przeniósł: Bronisława Bułatewicza prow. gajowego XVIII grupy uposaż. z Leśnictwa Ostrów do Leśnictwa Radunin w obrębie Nadleśnictwa Waliły. Władysława Wierzbickiego prow. gajowego XIX grupy uposaż. z Nadleśnictwa Waliły do Leśnictwa Ostrów w Nadleśnictwie Krynki.

 

 
Wczoraj:134
Dziś:137