Forum

Temat: Historia Suplement
Autor:Sympatyk
Data:2016-05-16 23:34:00

Treść:Kobiety w powstaniu 1863 r. na Litwie Sobolewska Teofila, szlachcianka lat 16, Gubernia Grodzieńska, powiat sokólski - za noszenie do lasu jedzenia bratu powstańcowi, uwięziona, zwolniona w1864 r. Bielkiewiczowa Emilia, szlachcianka, wdowa lat 40, Gubernia Grodzieńska, powiat sokólski, za kontakty z powstańcami i dostarczanie im cukru, uwięziona, zwolniona 19.09.1864 r. Czeremcha Paulina, włościanka lat 30, Gubernia Grodzieńska, powiat sokólski, za dostarczanie bielizny powstańcom, uwięziona, zwolniona 10.18.1864 r. Olszewska Marianna, włościanka lat 17, Gubernia Grodzieńska, powiat sokólski, za czytanie włościanom powstańczych broszur, zesłana do Guberni Tomskiej.

 

Autor:Sympatyk
Data:2016-05-28 14:21:00

Treść:Lisowski Julian – syn Michała i Anny (z d. Szeremeta), ur. w 1914 r. we wsi Radunin , gm. Zabłudów, zam. Białystok, stolarz. 3.II.1943 r. aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne – brak dalszych informacji o jego losach. Opublikowano w MP oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Miejskiego w Białymstoku ogłoszenia o wszczęciu postępowania o uznanie go za zmarłego. Za datę zgonu przyjęto 9.V.1946 r. Weretyński Józef – syn Sylwestra i Bronisławy (z d. Przybytek), ur. 8.IX.1892 r. w Mosarzu na Wileńszczyźnie, zam. (do chwili ewakuacji) w leśnictwie Radunin, nadleśnictwa Waliły. 10.II.1940 r. ewakuowany wraz z rodziną w głąb ZSRR (przebywał w okolicach Irkucka), gdzie 19.IX.1941 r. zmarł po długiej chorobie http://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/zaginieni_cz_II.pdf

 

Autor:Sympatyk
Data:2016-05-28 11:48:00

Treść:Opis diecezji litewskich 1784 r. Diecezja grodzieńska, parafia kryńska. „Radumin – dworek z wioseczką Jego Królewskiej Mości w dożywocie Jaśnie Pani Popławskiej wdowy , na zachód zimowy mil dwie wielkie” str. 76 http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=30312&from=publication

 

Autor:Sympatyk
Data:2016-05-25 12:51:00

Treść:Ta linia Borkowskich nie zawsze używała przydomku Dunin. Rodzina jest właścicielem folwarku Radunin w połowie XIX w. a być może i wcześniej. Aleksander był ojcem Bolesława i Władysława, obaj synowie już w końcu XIX w. pracują w Petersburgu. Władysław jest urzędnikiem Wydziału Statystyki i Kartografii Ministerstwa Komunikacji. Władysław Borkowski i Zofia Kalenkiewicz mieli troje dzieci: Zofię, Olgierda i Jerzego,. Jerzy był ostatnim właścicielem Radunina. Ze wspomnień spisanych przez biografów wynika, że dzieci Władysława część swego dzieciństwa spędziły w Raduninie. W okresie pierwszej wojny światowej rodzina mieszkała w Petersburgu, gdzie umiera Władysław. W 1918 r. rodzina Borkowskich powróciła do Polski, matka podjęła pracę jako nauczycielka.
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20362

 

Autor:Sympatyk
Data:2016-05-22 14:50:00

Treść:W roku 1 804 cerkiew gródecka należała do dekanatu białostockiego a unicką parafię stanowiło: 53 domów w mieście Gródku, 36 w Bielewiczach, 1 6 w Zarzeczanach, 33 w Waliłach,1 3 w Pieszczanikach, 40 w Załukach, 4 w Podzałukach, 1 8 w Nowosiółkach, 10 w Kołodnym, 33 w Pieńkach, 10 w Dziemiakowie, 4 w Raduninie, 5 w Królowym Moście, 6 w Skroblakach, 1 w uroczysku Glejsk, 1 w uroczysku Stefanówka, 2 w uroczysku Perejma (Sofipol).
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=39932&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=str.61

 

 
Wczoraj:336
Dziś:139